Yhteystiedot

Apteekin Hyvinvointipiste Suomen Rokotepiste Oy

Antti Mauno

Vastuulääkäri

Antilla on useiden vuosien työkokemus yleislääkärinä sekä johtotehtävissä. Matkailusta sekä luonnosta nauttivana lääkärinä hän pitää myös omasta rokotesuojastaan huolta aktiivisesti sekä tarjoaa rokoteneuvontaa asiakkaille. Anttiin saat yhteyden helpoiten antti@rokotepiste.fi kautta

Kalle Starck

Toimitusjohtaja

Kalle vastaa yrityksen päivittäisestä toiminnasta sekä Rokotepisteiden kehittämisestä. Turvallisuus sekä laadukas asiakaskokemus ovat lähellä Kallen sydäntä. Kalle on kokenut rokotusassistentti ja hänet löydät säännöllisesti Rokotepisteiltämme. Kalleen saat yhteyden helpoiten kalle@rokotepiste.fi kautta